In 2018 komt SCELP op de volgende data bij elkaar:

12 maart 2018 (start SCELP 2.0)
12 juni 2018 (duurzaamheid)
8 oktober 2018 (digitalisering)
27 november
 2018 (strategie)
22 januari 2019 (talentontwikkeling)

De bijeenkomsten worden telkens voorbereid door enkele van de kernleden. Alle leden worden persoonlijk van tevoren geïnformeerd over de inhoud van de bijeenkomsten.
In de SCELP app is gelegenheid om kennis uit te wisselen, te discussiëren en verslagen terug te lezen.