In 2019 komt SCELP op de volgende data bij elkaar:

  • dinsdag 22 januari 2019 (talentontwikkeling) – deze bijeenkomst vormt nog onderdeel van het programma van 2018
  • dinsdag 9 april 2019 (duurzaamheid) – deze bijeenkomst wordt voorafgegaan door de voorverkiezing van de Supply Chain Professional van het jaar
  • dinsdag 14 mei 2019 (digitalisering)
  • dinsdag 8 oktober 2019 (strategie)
  • dinsdag 26 november 2019 (talentontwikkeling)

De bijeenkomsten worden telkens voorbereid door enkele van de kernleden. Alle leden worden persoonlijk van tevoren geïnformeerd over de inhoud van de bijeenkomsten. In de SCELP app is gelegenheid om kennis uit te wisselen, te discussiëren en verslagen terug te lezen.

Overweegt u om u bij SCELP aan te sluiten? Dan is het mogelijk om als aspirant-lid een bijeenkomst vrijblijvend bij te wonen.

 

In 2018 waren de SCELP bijeenkomsten op:

12 maart 2018 (start SCELP 2.0) – lees hier het bericht
12 juni 2018 (duurzaamheid) – lees hier het bericht
8 oktober 2018 (digitalisering) – lees hier het bericht
27 november
 2018 (strategie) – lees hier het bericht