Op 18 oktober organiseerde SCELP de 4e bijeenkomst over het thema Talentmanagement. In de jaren dat we het binnen SCELP over dit onderwerp hebben, is de krapte op de arbeidsmarkt nog nijpender geworden. Wat kun je doen om talenten voor jouw bedrijf te laten kiezen? Dat heeft veel te maken met een inclusieve bedrijfscultuur.

In de drie voorgaande sessies over het onderwerp werd dit onderwerp steeds belangrijker. Dat leidde tot de centrale vraag van deze sessie: Hoe vinden we de personen die we in de supply chain nodig hebben, hoe zorgen we dat ze blijven en dat ze zich kunnen ontwikkelen? Daarbij speelt diversiteit en inclusiviteit een grote rol.

Nieuwe medewerkers helpen cultuurverandering

Annelien Stapel – de Ruijter, veranderkundige bij Wielinq, vertelt vanuit de corporate antropologie, hoe belangrijk het is dat een nieuwe medewerker zich thuisvoelt in een bedrijfscultuur. Iedereen wil namelijk ergens bij horen. Past de cultuur niet, dan zal dat ongemakkelijk voelen en kan het zelfs reden zijn om bij een bedrijf te vertrekken. Jezelf ‘veranderen’ om in een cultuur te passen zal meestal niet lukken en in ieder geval zorgen dat een medewerker zijn of haar kwaliteiten niet optimaal kan inzetten.

Tegelijkertijd is het af en toe nodig om patronen te doorbreken. Daarbij zijn nieuwe medewerkers met een ander perspectief juist heel belangrijk. Daarom is haar oproep: omarm het conflict en faciliteer het. Zorg dat mensen hun oordeel of mening op een veilige manier kunnen inbrengen en dat ze openstaan voor het oordeel van een ander. Je legt dan verschillen op tafel, dat is waardevol en geeft nieuwe inzichten. Gebruik de spanning die dit oplevert als iets positiefs; je geeft geen mening om iets te bekritiseren, maar om samen tot een goed resultaat te komen. Houd dat altijd voor ogen: is het conflict helpend om tot een beter resultaat te komen?

Een pragmatische aanpak van inclusiviteit

Angela Coremans – Senior Transformation Manager Supply Chain bij Heineken heeft diversiteit en inclusiviteit als speerpunt. Heineken wil, zoals alle bedrijven, graag goede mensen aantrekken en behouden. Ze beschrijft dat als volgt: hoe maakt je de vijver zo groot mogelijk, hoe haal je er zo veel mogelijk vissen uit, en als je die in jouw kom zet, hoe zorg je dan dat ze erin blijven? Met een wervingsbeleid dat divers is, maak je de vijver groter en kun je er meer vissen uit halen. Door aandacht voor inclusiviteit kun je zorgen dat medewerkers ook graag blijven.

Maar dat gaat niet vanzelf en ‘cultuurverandering’ is iets heel groots. Kun je dat ook kleiner en praktisch maken? Ja, dat kan. Heineken gebruikt daarvoor allyship.

Allyship is opkomen voor iemand als die zich gemarginaliseerd of uitgesloten voelt. Dat kan expliciet, door je uit te spreken wanneer je het ziet gebeuren. Je kunt ook achteraf de dader erop aanspreken, of het slachtoffer een hart onder de riem steken. Iedereen kan een ally zijn voor iemand anders. En iedereen kan een ally nodig hebben. Je kunt zelfs iemand vragen om je ally te zijn, wanneer je verwacht dat je ergens weerstand zult ontmoeten. Allyship is an action.

Dit kan iedereen vanaf morgen al in praktijk brengen en maakt inclusiviteit ineens heel tastbaar en pragmatisch.

Angela sluit af en concludeert: ‘kleine acties kunnen grote impact hebben. Meer diversiteit en inclusiviteit komen de prestaties van je bedrijf ten goede, en zorgen ook dat je meer mensen binnenhaalt en behoudt.’

Diversiteit in de supply chain

In het vakgebied supply chain management is diversiteit en inclusiviteit nu actueler dan ooit. De krapte op de arbeidsmarkt is in alle sectoren groot. De belangstelling en noodzaak voor supply chain management groeien, zoals ook blijkt uit de Nationale Supply Chain Monitor. Daarom is het juist in ons vakgebied extra belangrijk om een cultuur te creëren die een goed thuis biedt voor talenten én ervaren krachten. In het komende jaar zullen we dit onderwerp nog verder praktisch vormgeven binnen SCELP.

 

De volgende sessie van SCELP is op 28 november 2022 en heeft het thema Duurzaamheid.