SCELP is een project voor en door leden. Er wordt daarom een actieve inhoudelijke inbreng verwacht. De mate van inbreng hangt samen met het gekozen lidmaatschap.
Kernleden bereiden thema’s voor en leiden de bijeenkomsten waarin dit thema wordt behandeld. Gewone leden geven actief hun inbreng tijdens de bijeenkomsten.

De behandeling van een thema kent een gedegen opbouw:

  • Introductie van het thema, inclusief doel en scope.
  • Probleemstelling. Wat is het probleem en waarom is dat een probleem, wat zijn de gevolgen ervan? Wat zijn de onderliggende oorzaken en waarom is het nog niet gelukt om dit op te lossen? Leden geven input naar aanleiding van hun eigen visie en ervaringen.
  • Bronnen van expertise en inspiratie. Waar mogelijk worden experts uitgenodigd. De groep doet onderzoek en deelt beschikbare kennis, modellen en best practices van binnen en buiten de eigen sectoren.
  • Oplossingsrichtingen. Welke oplossingsrichtingen zien de leden? Wat zijn daar voor- en nadelen van? Hoe zijn nadelen te ondervangen? Er vindt een actieve discussie plaats.
  • Oplossing. De oplossing (die uit meerder componenten kan bestaan) wordt uitgewerkt in de vorm van bijvoorbeeld richtlijnen, checklists, rekenmodellen of andere tools.

Deze werkwijze zal vaak meerdere bijeenkomsten in beslag nemen. Ook is het mogelijk dat de leden buiten de bijeenkomsten om kennis delen en discussiëren.