Definitie Supply Chain Management

Wat is supply chain management? Daar blijken veel verschillende definities van te bestaan. Om binnen de context van SCELP een eenduidig begrippenkader te hanteren, definiëren we supply chain management als volgt.

Het managen van een netwerk van entiteiten, zowel binnen de organisatie als tussen organisaties, waarmee de voorwaartse en retourstroom van producten & diensten, geld en informatie vanaf de originele producent tot en met de eindconsument wordt gefaciliteerd met als doel om zowel klantwaarde te creëren als een efficiëntieverbetering in het gehele netwerk te realiseren.
(Stock & Boyer, 2009)

De fasen – van afdeling tot managementmethode

Voordelen

Supply chain management stelt organisaties in staat om sneller, beter, goedkoper, duurzamer, innovatiever en concurrerender te werken. Hoe kan dat? En wat betekent dat onder aan de streep?

Meer over de voordelen

Initiatieven

Er zijn vele initiatieven die op verschillende manieren supply chain management onderzoeken, ontwikkelen en stimuleren. SCELP, en de leden van SCELP, zijn vaak bij deze initiatieven betrokken of nemen eraan deel.

Supply chain initiatieven