Wat is supply chain management? Daar blijken veel verschillende definities van te bestaan. Om binnen de context van SCELP een eenduidig begrippenkader te hanteren, definiëren we supply chain management als volgt.

Het managen van een netwerk van entiteiten, zowel binnen de organisatie als tussen organisaties, waarmee de voorwaartse en retourstroom van producten & diensten, geld en informatie vanaf de originele producent tot en met de eindconsument wordt gefaciliteerd met als doel om zowel klantwaarde te creëren als een efficiëntieverbetering in het gehele netwerk te realiseren.
(Stock & Boyer, 2009)

Fasen

In de praktijk lijkt supply chain management nog vaak een synoniem voor een ‘afdeling’ of een ‘functie’. Dat is echter niet de essentie van dit begrip, maar vooral een fase op weg naar volwassen supply chain management. We kunnen ruwweg drie fasen onderscheiden:

  1. Een afdeling supply chain management, die zich vooral bezighoudt met een optimale aansturing van productie, inkoop en logistiek binnen een organisatie.
  2. De functie supply chain management, die verschillende processen op elkaar afstemt om daarmee efficiency en klantwaarde voor de organisatie te optimaliseren. Dat vergt ook samenwerking met functies zoals marketing, sales en finance.
  3. Ketensamenwerking (KSW): een werkwijze binnen en tussen organisaties in de keten (of zelfs netwerk), die leidt tot creatie van klantwaarde, hoge efficiency en een optimaal wendbaar proces waarmee men snel kan inspelen op veranderingen. Dit is waar we binnen SCELP naar streven.

Managementmethode

Supply chain management is dus in de eerste plaats een managementmethode waarmee organisaties, ketens en netwerken integraal kunnen excelleren. Partijen stemmen hun processen op elkaar af en dragen een gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid. Hun gedeelde doel is het creëren van klantwaarde op een zo efficiënt mogelijke wijze, rekening houdend met gedeelde kernwaarden op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Idealiter zijn de ketenpartners volledig op elkaar zijn ingespeeld, waardoor de keten waarin zij opereren zeer wendbaar is. Dit maakt het mogelijk om snel op veranderende omstandigheden in te spelen.