De voorhoede van leiders in supply chain management zet binnen dit platform stappen om supply chain management in Nederland verder te ontwikkelen en te implementeren. SCELP koppelt wetenschappelijke inzichten aan de actualiteit en slaat zo de brug tussen theorie en praktijk. We bieden een omgeving waarin vakgenoten met respect voor elkaars visie en mening op het scherpst van de snede discussiëren en experimenteren. We doen dat binnen een cultuur met een hoog energieniveau, we brengen intelligente mensen bij elkaar die ervaringen vanuit verschillende sectoren bundelen. We geloven dat zo’n basis nodig is om het vak echt verder te brengen.

Meer over de thema’s

Leden in 2022

In 2022 nemen zo’n 35 organisaties deel in SCELP. Zij behoren tot de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Bekijk de deelnemende bedrijven

Doel

SCELP wil eraan bijdragen dat supply chain management in Nederland internationaal leidend en maatgevend wordt, dat het een strategische positie in de boardroom krijgt, dat er nieuw leiderschap worden toegepast om samenwerking binnen organisaties en netwerken te realiseren en dat het vak breed in de maatschappij gewaardeerd wordt als belangrijke bron van economische groei, sociale vernieuwing en duurzaamheid.

Meer over de visie, missie en doelen

Bevindingen uit de eerste 5 jaar

SCELP heeft een projectmatige opzet met een cyclus van 5 jaar. In maart 2018 rondde SCELP de eerste periode af en startte SCELP 2.0. De bevindingen uit de periode 2012-2017 laten zien dat bedrijven die in de volatiele wereld van vandaag succesvol willen zijn, gebaat zijn bij ketensamenwerking binnen de organisatie en met andere ketenpartijen. Daartoe is een verschuiving nodig van verticaal naar horizontaal denken en sterk inspirerend en coachend leiderschap. Daarnaast vergt het een duidelijke supply chain strategie die direct is afgeleid van de bedrijfsstrategie. Met betrekking tot deze onderwerpen heeft SCELP kennis en tools ontwikkeld die bij deze ontwikkeling helpen.

Lees de conclusies uit SCELP 1.0

Organisatie

Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is opgericht door prof. dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit en Michel van Buren van BLMC Supply Chain Optimization. Inmiddels is het platform uitgegroeid tot een volwaardige organisatie.

Meer over de organisatie