In de periode 2018-2022 besteedt SCELP aandacht aan de volgende thema’s.

Duurzaamheid
Hoe maken we duurzaamheid onderdeel van de supply chain strategie? Op 12 juni 2018 vond hierover een eerste SCELP-bijeenkomst plaats. Wetenschap en praktijk zijn het erover eens: ketensamenwerking is een randvoorwaarde voor duurzaamheid. Wat houdt bedrijven dan nog tegen? Hoe doorbreken we dat? En wat is er mogelijk als we ervoor gaan? Lees hier de conclusies uit de eerste bijeenkomst over dit onderwerp. Producent Interface presenteerde hoe zij flinke duurzaamheidswinst boekt door intensieve samenwerking met leveranciers. Wat is hun geheim?

Lees het in deze case

Digitalisering
Hoe kan supply chain management leidend zijn bij nieuwe IT-gedreven businessmodellen? Welke ontwikkelingen in IT moeten we in de gaten houden? Digitalisering maakt het mogelijk om de huidige grenzen in de supply chain te verleggen. Blockchain is een van de belangrijkste instrumenten die we daarvoor kunnen inzetten, bleek uit de eerste bijeenkomst over dit thema.

Lees hier de belangrijkste bevindingen

Strategie
Hoe zorgen we ervoor dat supply chain management wordt meegenomen bij het formuleren van de bedrijfsstrategie? Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is ervan overtuigd dat supply chain meer sturend kan optreden en meer strategisch moet denken. Supply chain manager Jeroen Dekkers deelde zijn ervaringen bij McDonald’s Nederland. Balans en verbinding blijken sleutelbegrippen.

Lees hier de conclusies van de bijeenkomst

Talentontwikkeling
Hoe bereiden we supply chain talenten voor op de uitdagingen van de toekomst en stimuleren we diversiteit, doorstroming en persoonlijke groei?