SCELP wil eraan bijdragen dat supply chain management in Nederland internationaal leidend en maatgevend wordt, dat het een strategische positie in de boardroom krijgt, dat er nieuwe vormen van leiderschap worden toegepast om samenwerking binnen organisaties en netwerken te realiseren en dat het vak breed in de maatschappij gewaardeerd wordt als belangrijke bron van economische groei, sociale vernieuwing en duurzaamheid.

Visie

Supply chain management is het realiseren van een optimale en duurzame vorm van samenwerking tussen de spelers in (interne en externe) netwerken om:

 • Duurzame meerwaarde te creëren voor eindgebruikers en maatschappij
 • Verspillingen en risico’s te reduceren
 • Een bron te zijn voor continue verbetering en innovatie in strategie, infrastructuur en mindset & gedrag
 • Mensen prettiger en beter te laten werken voor en met elkaar
 • Elke speler in staat te stellen op een eerlijke en evenwichtige manier mee te delen

Ambitie

SCELP heeft de ambitie dat Supply Chain Management in Nederland:

 • Aantoonbaar en meetbaar waarde toevoegt bij het bedienen van de klant door de organisatie en/of de keten
 • Een strategische positie in de boardroom inneemt
 • De juiste vormen van leiderschap toepast om samenwerking binnen organisaties en binnen netwerken te realiseren
 • (Inter)nationaal gewaardeerd wordt in de maatschappij als belangrijke bron van economische groei, sociale vernieuwing en duurzaamheid

Om bovenstaande ambities te bereiken, zijn de volgende doelen gesteld:

Doelstellingen

 • Deelnemers leren, ontwikkelen en ontmoeten vakgenoten om zichzelf te ontwikkelen.
 • Organisaties profiteren van de kennis en kunde die deelnemers opdoen en kunnen zo hun eigen prestaties verbeteren.
 • Ketens gaan beter presteren door meer klantwaarde te genereren.
 • Nederland kan haar concurrentiepositie versterken door succesvol ketensamenwerking toe te passen, dat geldt voor alle sectoren. Concurrentie gebeurt vandaag de dag niet op organisatieniveau maar op ketenniveau. Het doel zijn sterke sectoren met aandacht voor People, Planet en Profit.