De voordelen van supply chain management zijn groot, al vanaf de eerste stap. Wanneer verschillende disciplines binnen de organisatie informatie delen en hun activiteiten op elkaar afstemmen, kunt u efficiency verhogen en kosten verlagen. Door uw processen afdelingsoverstijgend in te richten met de wensen van de klant als uitgangspunt, kunt u klantwaarde verhogen en concurrentievoordeel behalen. Doet u dat in ketenverband, dan versterkt u niet alleen uw eigen positie, maar die van de hele keten – daarmee verzekert u zich van een sterke positie in de markt. Het wordt makkelijker om alert en wendbaar te reageren op marktontwikkelingen en u kunt deze zelfs voor zijn.

Innovatie en duurzaamheid zijn gebaat bij een geïntegreerde keten, waarin ketenpartners kennis delen en samenwerken.

Kwantificeren van voordelen

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven gemiddeld de volgende besparingen realiseren bij de implementatie van supply chain management.