foto: Elle Dings

Supply chain talent is schaars en de belangstelling voor het vak is mager. Wat kunnen we als supply chain community doen om het vak bekend en aantrekkelijk te maken? Wat moeten supply chain directeuren anno 2030 kunnen en wat moeten we nú doen om talenten daarvoor klaar te stomen? Dat was het thema van de derde SCELP-bijeenkomst over talentontwikkeling, op 22 juni 2021. In ieder geval blijken 21st century skills belangrijker dan technische kennis. De grootste uitdaging: jonge studenten kennen het vak nauwelijks en kiezen er daarom niet voor.

Gastspreker Jan Suiskens, creative director van CorporateTrailer, confronteert de aanwezige supply chain directeuren met een ongemakkelijk feit: op een lijstje van 50 favoriete beroepen van studenten, komt het vak supply chain op geen enkele manier voor. Zelf moest hij ook opzoeken wat het is en hij raakte daarbij verstrikt in een veelheid aan woorden. Geen ideale uitgangspositie om jong talent te werven op een overspannen arbeidsmarkt. Toch is er hoop.

Het bereiken en overtuigen van talenten

Het bedrijfsleven zou, om studenten al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor supply chain management, vooral moeten laten zien hoeveel impact je ermee hebt. Of het nu gaat om duurzaamheid, interessante producten of grote evenementen: ze zijn allemaal gebaseerd op samenwerking. Iemand moet die samenwerking regisseren: de supply chain directeur. Door technieken van storytelling te gebruiken en te focussen op een jonge doelgroep die nog niet bekend is met het vak, kunnen we de liefde voor supply chain management aanwakkeren. Want studenten maken op jonge leeftijd een keuze voor een studie en als het vak dan niet in beeld is, verlies je deze talenten al in een vroeg stadium.

Suiskens stelt daarom voor een verhaallijn te bouwen, een ‘never ending story’ in de vorm van een serie korte en krachtige video’s gericht op de jeugd, die alle facetten van het vakgebied belichten. Gecombineerd met een gerichte onlinestrategie voor de verspreiding, kan dit leiden tot het online bereiken en overtuigen van de talenten die we zo hard nodig hebben.

Welke vaardigheden heeft een supply chain directeur nodig?

Als jonge mensen kiezen voor het vak supply chain management, wat zouden ze dan vooral moeten leren? Om dat te bepalen, gaat de aanwezige SCELP-community met elkaar in gesprek over het ideale profiel van de supply chain directeur in 2030. Daar komen vier duidelijke focuspunten uit.

  1. Klantgerichtheid

Deze staat op een onbetwiste nummer 1: een supply chain professional moet altijd uitgaan van de klant, de klantreis als uitgangspunt hanteren en waarde willen toevoegen. Dat vergt outside-in denken. De supply chain professional hoeft niet zelf fysiek met de klant te werken, maar moet wel in staat zijn met partijen zoals sales en marketing samen te werken om te doorgronden wat belangrijk is voor klanten en om de klantbelangen zo goed mogelijk te behartigen.

  1. Verbindend samenwerken

Supply chain professionals moeten in staat zijn om met veel verschillende partijen samen te werken, niet vanuit functionele silo’s, maar vanuit een end-to-end perspectief. Dat is des te belangrijker in een snel veranderende omgeving waarin adaptief gewerkt moet worden binnen een agile organisatie.

  1. Strategisch werken vanuit businessmodel

Supply chain is onderdeel van een groter geheel en bepaalt voor een groot deel het succes van een bedrijf. De supply chain professional moet in staat zijn het businessmodel van het bedrijf te vertalen naar een supply chain die daar optimaal op aansluit, vanuit de bedrijfsstrategie en de lange termijn. Hij of zij moet antwoord kunnen geven op de vraag: welke klantwaarde willen we nu en in de toekomst bieden, wat is er nodig om dit over een langere termijn te blijven realiseren en welke keuzes moeten we daarvoor nu maken?

  1. Digitale vaardigheid en systems thinking

We zitten in een zesde industriële golf in de Kondratieff cyclus: the digital age, met technieken zoals nanotechnologie, biofarma en AI. Het is belangrijk dat de talenten van vandaag dat beseffen en daarmee om kunnen gaan, dat ze de aanvoerders zijn van deze ontwikkelingen en inzicht hebben in de mogelijke toepassing ervan. Dit sluit ook aan op een ander belangrijk thema, namelijk system thinking: inzien hoe alles met elkaar samenhangt en daarop in kunnen spelen.

Oproep: besteed meer aandacht aan vaardigheden

Wat betekent dat voor opleidingen in het vakgebied? De SCELP-leden concluderen dat een bepaalde technische basiskennis zeker noodzakelijk is. In het rijtje van technische kennis die een supply chain directeur tijdens de studie zou moeten leren, zien de aanwezigen vooral toegevoegde waarde in data-analytics, (supply chain) finance, network design en business-IT.

Daarnaast zijn vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en strategisch denken en handelen minstens zo belangrijk. Gastspreker Elle Dings, VP Supply Chain bij Lumileds (zie foto) onderstreept dat met het verhaal over haar indrukwekkende internationale supply chain carrière. Haar succes in deze rol is vooral te verklaren aan de hand van haar capaciteit om met iedereen te kunnen en te willen samenwerken, haar inzicht in complexe systemen en het initiatief om problemen snel aan te pakken en samen op te lossen. Op deze manier kan supply chain een drijvende kracht zijn achter de business van Lumineds.

Traditioneel is het huidige academische en hoger onderwijs nog vooral ingericht op het overdragen van kennis. Ook binnen bedrijven ontbreekt vaak nog de mogelijkheid om jonge talenten goed te begeleiden in strategische en interpersoonlijke vaardigheden. Hier ligt nog een taak voor het bedrijfsleven en het onderwijs om samen tot een curriculum te komen dat jonge supply chain talenten optimaal voorbereidt op een carrière in dit vak.

 

De volgende bijeenkomst van SCELP gaat over het thema duurzaamheid en vindt plaats in het derde kwartaal van 2021.