Hoevelaken, 18 juni 2018 – Bij supply chain managers dient duurzaamheid veel hoger op de agenda te staan. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en juist bij supply chain managers ligt de sleutel tot duurzaam ondernemen, zo bleek tijdens het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) op 12 juni 2018. André Nijhof, hoogleraar sustainable business & stewardship bij Nyenrode Business Universiteit: “Zelfs de grootste bedrijven zijn te klein om de huidige maatschappelijke problemen alleen op te lossen. Daarvoor is samenwerking in de keten nodig.” Duurzame koploper Interface laat zien hoe dit in de praktijk kan werken.

Iedereen is voor duurzaamheid, maar juist in de supply chain is het een extra belangrijk thema. “Wij zijn verantwoordelijk voor alles wat in onze supply chain gebeurt”, stelt Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan Nyenrode Business Universiteit. “Denk nog eens aan het instorten van de kledingfabriek in Bangladesh in 2013 en aan de fibronil-affaire van vorige zomer. Het is onze verantwoordelijkheid om eerlijke, integere en duurzame supply chains op te zetten. De grote vraag is echter: hoe doen we dat?

Van der Veen werkt nauw samen met zijn collega André Nijhof, hoogleraar sustainable business & stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Volgens Nijhof start duurzaam ondernemen met de erkenning dat elk bedrijf een impact heeft op de maatschappij, maar voor haar functioneren ook afhankelijk is van diezelfde maatschappij. “Zelfs de grootste bedrijven zijn te klein om de huidige maatschappelijke problemen alleen op te lossen. Daarvoor is samenwerking nodig”, verklaart Nijhof.

André Nijhof

Eigen versus gemeenschappelijk belang

Volgens Nijhof werken de meeste bedrijven nog steeds volgens het uitgangspunt van econoom Adam Smith: handelen uit eigen economisch belang leidt tot de grootste winst voor iedereen. “Maar bij duurzaamheid dient juist het gemeenschappelijk belang als vertrekpunt”, benadrukt Nijhof. “Als je handelt vanuit je eigen economische belang, waarom zou jij dan de eerste stap zetten op het gebied van duurzaamheid?” Veel bedrijven starten pas met duurzaamheid als daar een business case tegenover staat; kunnen ze het zich veroorloven om te investeren in duurzaamheid? Nijhof pleit ervoor om de vraag om te draaien: “Kunnen we het ons veroorloven om niet te investeren in duurzaamheid? Juist de bedrijven die duurzaamheid niet primair oppakken vanuit het economisch gewin, realiseren hiermee op lange termijn de grootste opbrengsten”, stelt Nijhof. Hij verwijst onder meer naar Unilever, van wie het duurzame productportfolio een stuk harder groeit dan de rest. 

Ketenpartners mobiliseren

Duurzaam ondernemen vereist standvastigheid, oprechtheid en kwetsbaarheid. Nijhof: “Kwetsbaar opstellen betekent erkennen dat je het niet alleen kunt. Bedrijven hebben hun ketenpartners nodig om duurzaam te opereren. Daarom moet het bedrijf allereerst een helder commitment uitspreken; verbinding creëren op basis van een gemeenschappelijke set van waarden. Daaraan moeten ze vervolgens blijven vasthouden, ook als een crisis uitbreekt. En creëer transparantie: misschien lukt het niet helemaal om de doelstellingen te halen, maar laat zien wat wel is bereikt.”

Indrukwekkende resultaten Interface

Zulke principes worden al sinds 1994 in praktijk gebracht door Interface, fabrikant van onder meer tapijttegels. In dat jaar formuleerde oprichter Ray Anderson de doelstelling om in 2020 te opereren zonder enige negatieve impact op het milieu. Een doelstelling die Interface onmogelijk alleen kon realiseren, stelt Rob Heeres, vice-president global supply chain systems bij Interface.

Rob Heeres

Hij noemt enkele voorbeelden. Met zijn Italiaanse leverancier van nylon werkte Interface een systeem uit om nylon te recyclen; die leverancier is nu bovendien marktleider in gerecycled nylon en won daarmee veel nieuwe klanten. Voor het stansen van tapijttegels werd een alternatief gevonden dat leidde tot drastisch minder materiaalverlies – en tevens een verdubbeling mogelijk maakte van de doorvoer in productie. Het zijn succesverhalen, maar het gaat niet vanzelf. Het vergt commitment op de lange termijn, co-investeringen zijn noodzakelijk en lang niet alle verduurzamingsprojecten zijn succesvol, vertelt Heeres. “Dat is niet erg, want de projecten die wel succesvol zijn, leveren veel op.” De duurzaamheidsresultaten zijn indrukwekkend: emissies zijn met 96 procent afgenomen, het waterverbruik met 88 procent, het energieverbruik met 43 procent. En als de doelstelling van geen enkele negatieve milieu-impact is bereikt? “Dan willen we producten ontwikkelen waarvoor geen CO2 meer de lucht ingaat, maar die juist CO2 opnemen.”

Lees hier de volledige case

Succes bereik je samen

De aanwezige SCELP-leden zijn allen verantwoordelijk voor de supply chain van de bedrijven waar zij werken. Zij nemen deel aan SCELP om inzichten op te doen, deze te delen en toe te passen in hun eigen praktijk. De lessen van vandaag zijn helder: richt je op de lange termijn, werk samen met partijen in de keten, deel je commitment, durf samen te investeren, wees transparant en accepteer dat niet alles lukt. Wanneer het wel lukt, blijkt er naast de duurzaamheidswinst vaak zelfs een bijkomend economisch voordeel te zijn. Jack van der Veen sluit af: “Als bedrijven blijven focussen op korte termijn efficiëntie en beschikbaarheid, dan komt duurzaamheid snel in het geding; we zullen het dus op een andere manier moeten aanpakken. Daarvoor hebben we alle ketenpartijen nodig. Duurzaam ondernemen en excellent supply chain management hebben een gemeenschappelijke basis: ketensamenwerking.”

Enkele foto’s van de bijeenkomst:

Actieve discussies onder de SCELP-leden

 

Voor de pers:

Op de perslijst van SCELP? Stuur een e-mail met uw naam, mailadres, functie en de titel van uw medium naar scelp@blmc.nl met het verzoek : ‘toevoeging mailinglijst SCELP’.