Nu resultaten uit het verleden geen garantie meer bieden voor de toekomst, hebben we nieuwe methoden voor datagedreven besluitvorming nodig. Tijdens de SCELP-bijeenkomst op 12 september 2022 over digitalisering bleek dat een digital twin daarvoor een waardevol hulpmiddel kan zijn. Een digital twin maakt het mogelijk om op basis van real-time data uiteenlopende scenario’s door te rekenen. De inzichten die daaruit ontstaan, stellen supply chain professionals in staat om bij strategische besluiten beter rekening te houden met alle onzekerheden in de supply chain.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

(op de foto: Alexander Tschentscher, Siemens Infrastructure)

Welk ontwerp van de supply chain is het meest wendbaar en het best bestand tegen verstoringen? Welke risico’s moeten we zelf voor onze rekening nemen en welke kunnen we beter laten oplossen door andere partners in de supply chain? Dit zijn de vragen die op het bord van supply chain professionals liggen nu de omstandigheden zo onzeker en onvoorspelbaar zijn. Een digital twin van de supply chain helpt antwoorden te vinden. “Als je een interne rapportage krijgt, gaat het vaak over de resultaten van gisteren. Liever willen we weten wat er nu gebeurt en in de toekomst. We willen weten welke beslissingen we moeten nemen om de toekomst te beïnvloeden. Een digital twin maakt dat mogelijk”, stelt Marc Vogels, die samen met Maurice Keuch, Edwin van den Meerendonk, Johan van den Brink, Marc Moerkerken en Ardjan van der Blonk de werkgroep Digitalisering van SCELP vormt.

Maximaliseren van waarde

Op uitnodiging van de werkgroep gaf Sander Feenstra van adviesbureau Deloitte een toelichting op het begrip digital twin. Volgens hem is een digital twin niets anders dan een digitale kopie die de status van de processen of assets in de supply chain weergeeft. “Belangrijk is dat het gaat om de real-time status, want we kunnen het ons niet veroorloven om te wachten met het nemen van beslissingen. Daarnaast is een digital twin bij uitstek geschikt voor het modelleren van scenario’s. Dat gaat over het managen van de onzekerheid in de supply chain. Een digital twin stelt je in staat om op de fast forward-knop te drukken.”

Een digital twin helpt om tactische en operationele vragen te beantwoorden. Waar moeten we onze voorraden neerleggen? Hoe kunnen we de time-to-market van nieuwe producten verkorten? “Maar een digital twin helpt ook om strategische beslissingen te nemen die verder rijken dan het supply chain-domein. Wat is de beste prijs van onze producten? Moeten we ons productportfolio wel of niet uitbreiden? Ik zie steeds meer bedrijven waarin sales, finance en supply chain samenwerken aan dit soort vraagstukken. Opeens is de supply chain niet alleen goed voor het minimaliseren van kosten, maar ook voor het maximaliseren van waarde”, stelt Feenstra.

Respons is geen strategie

Alexander Tschentscher van Siemens Smart Infrastructure legde uit hoe digital twins bijdragen aan de strategie van het bedrijf. En die strategie bestaat niet uit het reageren op incidenten. “Wat we meestal doen als er iets gebeurt in onze supply chains, is een respons creëren. We lossen het acute probleem op en hopen de supply chain daarmee weer in een stabiele toestand te brengen. Maar respons is geen geen strategie.”

Digital twins helpen Siemens in de toekomst te kijken en daardoor een robuuste, veerkrachtige en duurzame supply chain te bouwen. “We moeten onze mensen ondersteunen met de juiste competenties en middelen zodat ze slimme beslissingen kunnen nemen. Binnen Siemens hebben we meerdere digital twins, maar het probleem is dat die niet met elkaar zijn verbonden. De vraag is hoe we nieuwe, interessante oplossingen kunnen bouwen op basis van al die systemen.”

Transparantie in CO2-uitstoot

Tschentscher geeft twee concrete voorbeelden, waarvan één gaat over het creëren van real-time inzicht in de CO2-footprint van de supply chain. “We hebben gekeken wat we al beschikbaar hebben binnen de organisatie en hoe we dat kunnen samenvoegen. Het resultaat is een tool dat alle belanghebbenden volledige transparantie geeft in de CO2-uitstoot van begin tot eind in de keten. Het creëren van transparantie is de eerste stap in de verandering van besluitvormingsprocessen. Uiteindelijk mag er geen enkele beslissing worden genomen zonder de CO2-uitstoot in overweging te nemen.”

Feenstra plaatst een aantal kanttekeningen bij alle aandacht voor digital twins. Allereerst is een digital twin niet in alle situaties de beste oplossing. “Misschien is een proces zoals integrated business planning (IBP) al voldoende om antwoord te geven op je vragen.” Een ander aandachtspunt betreft de vraag wanneer een supply chain succesvol is. Gaat het over de laagste kosten, beste kwaliteit, kortste doorlooptijden of laagste CO2-uitstoot? Feenstra: “Voordat je de digital twin laat berekenen welke uitkomst goed is, moet je wel eerst weten hoe je ‘goed’ definieert. ”

Maak het niet te groot

Na de verhalen van Feenstra en Tschentscher gingen de deelnemers met elkaar het gesprek aan over het implementeren van digital twins. Daaruit volgden een aantal conclusies, zoals de noodzaak om commitment van de board te krijgen en andere afdelingen zoals sales en finance erbij te betrekken. Een digital twin kan helpen om de positie van supply chain binnen het bedrijf te versterken, als die tenminste niet alleen wordt ingezet om kosten te besparen maar ook om omzet te vergroten.

Een ander belangrijk inzicht: probeer niet meteen een digital twin te bouwen die alle complexiteit uit de supply chain weerspiegelt. Start klein en voeg complexiteit toe zodra behoefte is aan meer of accurater inzicht.  Edwin van den Meerendonk, lid van de werkgroep Digitalisering: “Als je een digital twin wilt inzetten voor het berekenen van de CO2-footprint, heb je geen data over bijvoorbeeld het salaris van de medewerkers nodig. Mensen denken dat je daadwerkelijk alles in het model moet stoppen, maar dat hoeft helemaal niet. Maak het niet te groot.”

De volgende bijeenkomst van SCELP gaat over het thema talentontwikkeling en vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2022.