Tijdens het Leadership Event van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) op 12 maart kwamen de de koplopers uit het vak samen op Nyenrode Business Universiteit. Zij onderzochten met welke ontwikkelingen bedrijven te maken krijgen en hoe supply chain management hier een antwoord op kan bieden. Ook bepaalden zij welke supply chain thema’s de komende jaren ontwikkeld zullen worden, om zo het vak op een hoger plan te tillen. Vooral digitalisering en talentontwikkeling in de supply chain blijken hoog op de agenda te staan.

Ontwikkeling kennis en tools

Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is een kennisplatform van koplopers in supply chain management (SCM) uit het Nederlandse bedrijfsleven. Zij willen dat het volle potentieel van supply chain management benut kan worden. De voordelen van ketensamenwerking zijn groot: het biedt efficiencyvoordelen, bespaart tijd en geld, stelt organisaties in staat om beter op klantwensen in te spelen en om sneller te reageren op marktontwikkelingen. Geheel in de lijn met het gedachtegoed van SCM, werken deze supply chain leiders samen om kennis te delen, praktijkervaringen uit te wisselen en tools te ontwikkelen die bedrijven in staat stellen de beloften van supply chain management waar te maken.

Resultaat van 5 jaar SCELP

De bevindingen uit de eerste vijf jaar SCELP (2012-2017) laten zien dat bedrijven die in de volatiele wereld van vandaag succesvol willen zijn, gebaat zijn bij een hoge supply chain maturiteit. Dat betekent ketensamenwerking; binnen de organisatie en met andere ketenpartijen. Daartoe is een verschuiving nodig van verticaal naar horizontaal denken en sterk inspirerend en coachend leiderschap. Daarnaast vergt het een duidelijke supply chain strategie die direct is afgeleid van de bedrijfsstrategie. Met betrekking tot deze onderwerpen heeft SCELP kennis en tools ontwikkeld die bij deze ontwikkelingen helpen.

Trends en ontwikkelingen

Op 12 maart wierp ing. Nicolien Hendrickx, Senior Business Developer bij kennisinstituut TNO, gespecialiseerd in supply chain development, een blik op de toekomst. Zij stipte de veranderingen aan die aanstaande en eigenlijk al gaande zijn in de supply chain: truck platooning, blockchain, ketentransparantie, omnichannel, personalisatie. “Wees klaar voor de verandering, ongeacht de trend”, vertelde Hendrikx, die duidelijk maakte dat nog maar weinig bedrijven daadwerkelijk bezig zijn met innovatie. “Circa 98 procent van de bedrijven is druk bezig om de dingen die ze doen elke dag weer beter te doen. Enkele vooruitstrevende bedrijven hebben een duidelijke strategie en checken regelmatig of hun businessmodel nog up-to-date is. Maar vrijwel niemand kijkt naar de ontwikkelingen om ons heen zoals robotisering, internet of things en autonoom rijdende vrachtauto’s. Vrijwel niemand vraagt zich af wat dergelijke ontwikkelingen voor zijn bedrijf kan betekenen.”

Hendrickx noemt twee ontwikkelingen die bepalend zijn voor toekomstige technologische ontwikkelingen: de volledig digitale consument en duurzaamheid. “We zullen de transitie moeten doormaken. We zullen onze supply chains zo lean en flexibel moeten inrichten dat we voor echte duurzame oplossingen gaan. Dat vraagt om een andere vorm van leiderschap, die gericht is op het continu managen van veranderingen.”

Nieuwe thema’s in supply chain management

De supply chain koplopers discussieerden over kansen en uitdagingen, en bepaalden welke onderwerpen in hun vakgebied het meest relevant zijn om door te ontwikkelen. SCELP zal daarom de komende jaren met name aandacht schenken aan de volgende supply chain thema’s:

  • Duurzaamheid: hoe maken we duurzaamheid onderdeel van de supply chain strategie?
  • Digitalisering: hoe kan SCM leidend zijn bij nieuwe IT-gedreven businessmodellen
  • Strategie: hoe zorgen we ervoor dat supply chain management wordt meegenomen bij het formuleren van de bedrijfsstrategie?
  • Talentontwikkeling: hoe bereiden we talenten voor op de uitdagingen van de toekomst en stimuleren we diversiteit, doorstroming en persoonlijke groei?

Aansluiting bij het platform

SCELP is een platform van en voor directieleden en senior management met een sterke focus op supply chain management. Het is in 2012 opgericht door prof. dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit en Michel van Buren van BLMC Supply Chain Optimization. Op 12 maart ging SCELP 2.0 van start. Wie behoort tot de doelgroep en wil bijdragen aan de ontwikkeling van het vak, kan zich aansluiten.