Het digitaliseren van processen en data is een belangrijke succesfactor in de supply chain. Het is verleidelijk je te verliezen in ‘spiegeltjes en kraaltjes’ en voortvarend aan de gang te gaan met de nieuwste technieken. Helaas blijkt dat niet effectief. Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) presenteert een model dat je wél tot de juiste beslissingen leidt.

Digitalisering is nooit een doel op zich. Het moet bijdragen aan het succes van je bedrijf en hangt samen met de context, zoals de bedrijfsstrategie, bedrijfscultuur, bestaande IT-systemen, businessmodellen, verkoop en finance. Door die context goed in kaart te brengen, ontwikkel je een supply chain digitaliseringsstrategie die waarde toevoegt voor je bedrijf.

Het ui-model

SCELP ontwikkelde hiervoor het ui-model, dat bekende theorieën combineert tot een pragmatisch model.

 

Met het ui-model breng je achtereenvolgens in kaart: de missie (value proposition) van je bedrijf, het onderscheid dat je maakt (business strategie, bijvoorbeeld op basis van het bekende waardestrategiemodel van Treacy & Wiersema) en de daarvan afgeleide supply chain strategie. Die creëert onder andere een evenwicht tussen de elementen service & kwaliteit, kosten en investeringen.

Door dit in kaart te brengen, zie je waar digitalisering het hardst nodig is en de meeste waarde toevoegt.

 

 

Verschillende manieren

Je kunt deze aanpak op verschillende manieren opzetten. Het model voor waardestrategie van Treacy & Wiersema is handig, maar er zijn meer modellen waarmee je je business strategie kunt bepalen. Ook het opstellen van een supply chain strategie kan op verschillende manieren. Het boek Regisseer de keten hanteert bijvoorbeeld het Living Supply Chain Strategy Model® dat klantwaarde-drivers in kaart brengt en deze koppelt aan supply chain drivers. Het maakt niet zo veel uit hoe je het doet, als je belangrijke beslissingen over supply chain digitalisering maar koppelt aan de strategie van het bedrijf. Dan voeg je de meeste waarde toe.

En als dat niet zo duidelijk is?

In veel bedrijven zijn de value propositie, business strategie en supply chain strategie nog niet zo duidelijk op elkaar afgestemd. Dan komt het aan op supply chain leiderschap. Het betekent dat we als supply chain professionals in staat moeten zijn om duidelijk te maken in het MT of de directie hoe de onderwerpen met elkaar samenhangen, en hoe keuzes in de supply chain direct invloed hebben op de EBIT of ROCE. Dat creëert de nodige commitment voor digitaliseringsinvesteringen.

Praktijk

In de sessie van SCELP op 27 maart vertellen drie bedrijven over hun aanpak, ieder vanuit een andere waardestrategie.

Pop Vriend Seeds: product leadership vraagt om supply chain visibility

Pop Vriend Seeds (KWS) is gericht op continu innoveren (veredelen). Daarbij hoort de waardestrategie product leadership. Ze kijken naar de wensen van alle schakels in de keten die met hun product te maken krijgen: boeren, producenten, retailers en consumenten. De supply chain strategie heeft een sterke nadruk op de kwaliteit van het product en op het relatief snel naar de markt brengen van nieuwe producten, om productleiderschap te behouden en versterken. De afgeleide digitaliseringstrategie focust op supply chain visibility en de voorspelling van supply en demand.

Pringles: operational excellence maakt investeringen in marketing mogelijk

In de markt voor deze zoutjes versterken product leadership, customer intimacy en operational excellence elkaar. Het Pringles product is geavanceerd en loopt voorop. Er is een hoge drempel voor nieuwe toetreders vanwege de hoge investeringen die nodig zijn. Customer intimacy wordt bereikt met veel marketing en promotie. Die kunnen gefinancierd worden doordat het bedrijf lean en efficiënt produceert. Operational excellence staat daarom in de supply chain centraal. De digitalisering is vooral gericht op visibility, verbinding met klanten en leveranciers, en efficiëntie.

Alliance Automotive Group: customer intimacy voor optimale performance

AAG levert auto-onderdelen aan garagisten en stelt de behoefte van de garagist centraal. Die heeft geen voorraad en heeft onderdelen snel nodig. Slowmovers moeten dus snel geleverd worden. Dat leidt tot een getrapte logistiek, waarbij voorraad op verschillende niveaus wordt aangehouden en op meerdere momenten wordt uitgeleverd. De waardestrategie is customer intimacy. In de supply chain strategie staat performance centraal, maar wel met optimale efficiëntie. De hiervan afgeleide digitaliseringsstrategie investeert in AI en Machine Learning om performance te verbeteren, en operationele systemen om de operational excellence te optimaliseren.

Conclusie

Supply chain management is erop gericht de bedrijfsambities zo optimaal mogelijk te faciliteren. De supply chain heeft een grote invloed op het succes van een bedrijf en draagt direct bij aan de bedrijfsresultaten. Digitalisering van supply chain processen is belangrijk om optimale waarde te kunnen leveren. Met het ui-model link je de supply chain digitaliseringsstrategie aan de value proposition, waardestrategie en supply chain strategie van het bedrijf. Dat leidt tot investeringen in supply chain digitalisering die de meeste waarde toevoegen.

Spreker op foto: Cees-Dirk Holwerda, over Pop Vriend Seeds

Spreker op foto: Marc Vogels, over Pringles case