Hoe kun je in de huidige krappe arbeidsmarkt de beste supply chain professionals vinden, ontwikkelen en aan je binden? Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) vat vijf jaar best practices en tips samen en laat zien dat millennials en GenZ écht een andere aanpak behoeven. Ook laten ze jonge talenten zelf aan het woord. Tipje van de sluier: begin al bij de opleidingen met je werving, begeleid goed en bied perspectief!

De sessie over Talent Management op 18 december 2023 was de vijfde en laatste in een reeks over dit onderwerp. In die vijf jaar is er veel gebeurd. Supply chain management is (iets) meer op de radar gekomen, maar nog steeds weten veel studenten niet wat hun carrièremogelijkheden in het vak zijn. De arbeidsmarkt wordt krapper, en de nieuwe generaties vergen een andere aanpak. Hoe vind en bind je talenten in dit uitdagende arbeidslandschap?

In deze sessie komen de logistieke leiders van SCELP aan het woord over hun best practices van de afgelopen jaren, levert gastspreker en Logistic Guru Hessel Visser een belangrijke bijdrage, duidt Jennifer Dijkstra van DPA Professionals de generatieverschillen en laten we talenten zélf vertellen wat ze belangrijk vinden. Dit zijn de belangrijkste inzichten.

1. Ze komen niet voor het geld of de lease-auto

De tijden van puur financiële incentives is definitief voorbij. Talenten zoeken vooral naar interessant werk, met groeimogelijkheden binnen een bedrijf met een inclusieve cultuur. In hun werk willen ze de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen, goed begeleid worden en zoeken ze naar mogelijkheden om zichzelf en hun vak te ontwikkelen.

2. Ze zijn nog niet ‘af’

De ideale supply chain directeur is een schaap met vijf poten. Belangrijke eigenschappen zijn: klantgerichtheid, verbindend samenwerken, strategisch werken vanuit een businessmodel, supply chain in de boardroom krijgen, technology-driven zijn en kunnen denken in systemen. Een talent dat binnenkomt, kan nog niet over al die eigenschappen beschikken. Je moet ze de kans geven om die te ontwikkelen.

3. Je moet vroeg beginnen

Om talenten aan je te binden moet je beginnen bij de opleidingen. Het is belangrijk dat opleidingen geen te traditioneel ‘logistiek’ beeld laten zien, maar ook aandacht besteden aan het ketendenken, de impact die je met je werk hebt, en nieuwe technieken. Laat zien wat er allemaal mogelijk is in het vak, dat is voor veel studenten onvoldoende duidelijk. Om talenten te werven is het aan te raden ook met opleidingen in gesprek te gaan en bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken of stageplekken aan te bieden. Jong Logistiek Nederland is daarvoor een goede ingang.

4. Maak het interessant door te investeren in nieuwe technieken

Binnen bedrijven is het belangrijk dat je jonge talenten perspectief geeft en laat zien wat voor functies er zijn, hoe ze in je bedrijf kunnen groeien, zowel verticaal als horizontaal. Ook aandacht voor nieuwe technieken zoals AI, 3D-printen en datamanagement is belangrijk. Daarbij mag je nooit vergeten dat alles draait om mensen en is het belangrijk dat je talenten goed begeleidt.

5. Bied vrijheid én begeleiding

We laten ook de talenten zelf aan het woord: Robin Werner, Program Leader bij DHL Supply Chain, Peter Weijs, Team Lead Business Information Analyst bij DHL Supply Chain, Robbert Borsje, Supply Chain Specialist bij Enza Zaden en Vincent Both, Management Trainee bij DSV Solutions. Vier jaar geleden waren ze ook te gast bij SCELP, nu hebben ze hun eerste succesvolle carrièrestappen gemaakt. Welke extra tips hebben zij voor bedrijven die op zoek zijn naar goede supply chain professionals?

  • Zorg dat jonge talenten voldoende vrijheid krijgen bij het uitvoeren van hun werk, maar geef ze ook begeleiding, zowel formeel als informeel.
  • Bied mensen de gelegenheid om zich vaktechnisch en persoonlijk te ontwikkelen.
  • Geef met name de jongere generatie de mogelijkheid om bij te dragen aan duidelijke doelen, waarbij duurzaamheid een hele belangrijke is.
  • Wat voor de nieuwe generaties ook veel belangrijker wordt is diversiteit en inclusiviteit.

6. Ken je medewerker (ja, óók GenZ)

Jennifer Dijkstra van DPA Professionals laat zien dat er verschillende generaties op de arbeidsmarkt zijn en dat die een gedifferentieerde aanpak nodig hebben. Dit zijn de kenmerken van die verschillende generaties:

  • Babyboomers: geboren tussen 1946 en 1964. Focus: work hard, play hard. Je carrière bepaalt wie je bent.
  • GenX: geboren tussen 1965 en 1984. Focus: proof yourself first. Ze zijn nuchter, verbinder, realistisch en vinden dat je respect moet verdienen.
  • Millennials (GenY): geboren tussen 1985 – 2000. Focus: we are going to change the world. Zij willen leren en zijn op zoek naar zingeving.
  • GenZ: geboren tussen 2001 en 2012. Focus: work-life balance. Willen snel iets nieuws, als ze werk saai vinden, willen ze graag meteen wat anders doen. Ze veranderen vaak van werk, staan bekend als ‘job hoppers’.

De millennialsgroep is het grootse. GenZ is nu het kleinst, maar vormt wel de toekomst.

Millennials en GenZ hebben binnen hun werk een andere attitude dan eerdere generaties. Door meer van millennials en GenZ te begrijpen, kun je deze medewerkers beter werven en begeleiden. Voor de jongere generaties zijn vooral belangrijk: zingeving, leren, work-life balance, duidelijke doelen, ontwikkeling en afwisseling. Jonge mensen blijven in een baan als de ‘fit’ goed is, op het gebied van de organisatie, de functie, de community, de leidinggevende en het carrièreperspectief.

Om meer studenten te interesseren voor het vak, moeten bedrijven zich vaker laten zien bij opleidingen. Binnen je bedrijf is het belangrijk om verwachtingen te managen: je begint als jong talent misschien operationeel, maar je kunt je ontwikkelen en doorgroeien naar een functie met veel impact.

Ga aan de slag!

SCELP-leden hebben de afgelopen vijf jaar veel gedaan om talenten te binden en te boeien. De kracht van de SCELP community is dat we deze ervaringen delen en zo met elkaar het vak op een hoger plan tillen. Naast bovenstaande inzichten, komen daar nog enkele pragmatische aanbevelingen uit voort.

Leg contacten met hogescholen om in een vroeg stadium het vak (en je bedrijf) onder de aandacht te brengen. Actuele situaties, zoals de blokkade door de Evergiven of de introductie van de CSRD kun je gebruiken om het belang van de supply chain te illustreren. Eenmaal binnen, help je talenten door ze te verbinden aan ervaren medewerkers. Traineeships werken goed en ook de combinatie tussen operationeel werk en projecten. Het is ook belangrijk om perspectief te schetsen: wat is er allemaal mogelijk binnen je bedrijf?

SCELP 3.0

Met deze bijeenkomst is de vijfjarige cyclus van SCELP 2.0 afgerond. Het platform blijkt in een belangrijke behoefte te voorzien. Supply chain leiders delen hier al ruim tien jaar kennis, inzichten en best practices en brengen daarmee samen het vak op een hoger niveau. Alle inzichten zijn te vinden op de website www.scelp.nl.

Leden van SCELP 2.0 bespreken op dit moment de vorm waarin SCELP 3.0 voortgezet kan worden. Wilt u meepraten? Neem dan contact op met de community manager via scelp@blmc.nl.