Rapport genoemd door Jos van Hilligersberg (Universiteit Twente) tijdens SCELP bijeenkomst 14-5-2019

Voor hun grootscheepse Big Data Executive Survey ging NewVantage Partners in gesprek met zestig bedrijven uit de Fortune 1000, waaronder American Express, Bloomberg, Capital One, Charles Schwab, Fidelity Investments, Ford Motors, GlaxoSmithKline, Goldman Sachs, JP Morgan, Met Life, Verizon, and VISA.

Data ontsloten door AI

Zij werden bevraagd over de impact van big data en artificial intelligence op hun business. Met name de synergie tussen big data en artificial intelligence blijkt een belangrijke impuls te geven aan de innovatie bij deze bedrijven. Uit de grote hoeveelheden ‘big data’ kan door middel van artificial intelligene (inclusief machine learning en deep learning) relevante informatie worden gedestilleerd, over patronen en gedrag.

Bedreigd door datareuzen

Een belangrijke randvoorwaarde om deze mogelijkheden goed in te kunnen zetten is dat mensen hiermee kunnen en willen omgaan. Daarnaast verwachten de geïnterviewden dat de bedrijven die deze nieuwe technieken het best kunnen inzetten, een belangrijke concurrentievoorsprong kunnen behalen. De daardoor steeds dominantere rol van data-intensieve spelers zoals Amazon en Google wordt gevreesd.

Upload het rapport hier