Supply Chain Magazine publiceerde op 28 juni 2020 een artikel van de SCELP werkgroep Digitalisering.

Het artikel laat zien hoe belangrijk digitalisering is in supply chain management, maar ook wat de obstakels zijn. Nog steeds blijken weinig ketenpartners voldoende vertrouwen in elkaar te hebben om de nodige stappen te nemen in data-uitwisseling. SCELP wil dat doorbreken door kennis te delen, pilots te starten en tools te ontwikkelen. In dit artikel voegt Marc Moerkerken vanuit Pop Vriend Seeds de daad bij het woord: hij spreekt openhartig over de wijze waarop het bedrijf succesvol gegevens uitwisselt, daardoor beter kan sturen en voorraden in de keten verlaagt. ‘Het levert gewoon geld op,’ aldus Moerkerken.

Daarnaast geeft de werkgroep ook inzicht in haar ambitie om met supply chain management bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Moerkerken namens de werkgroep: ‘Een belangrijke sleutel daarbij is nieuwe technologie en daarbij moet je ver vooruit durven kijken.’

Lees hier het hele artikel