Het SCELP lidmaatschap staat open voor directieleden en senior managers in dienst van grote en middelgrote bedrijven (met name in industrie, groothandel en retail) met een directe verantwoordelijkheid voor supply chain management. Binnen SCELP willen we supply chain leiders de ruimte en het vertrouwen geven en bieden om in alle openheid hun gedachten te delen, te ordenen en te bespreken met peers zonder enig commercieel gewin. Daarom zijn consultants, interim managers en supply chain dienstverleners uitgesloten van lidmaatschap.   Denk eraan om de bijeenkomst in uw agenda te plaatsen.   Klik hier om de SCELP bijeenkomst aan uw agenda toe te voegen.